Gure helburu nagusia:
"Urteei bizitza ematea"


Zerbitzuak - Gerontologia

Lahar Elkargoa

Esku-hartze gerontologikoa

Adineko pertsonekin esku-hartzea egoitza eta eguneko zentroetan eta erretiratuen zentro sozialetan (jubilatu etxeetan) hurrengo arloetan: Esku-hartze Psicosoziala, Animazio Soziokulturala, Terapia Okupazionala, Esku-hartze Psikologikoa eta Arreta psikosoziala.

Lahar Elkargoa

Aholkularitza eta Ikerketa

Adineko pertsonen zentruetan alderdi teknikoen inguruan aholkularitza: egoitza edota zentroen kalitate sistemen kudeaketan lankidetza, Elkarteen kudeaketan (behar fiskalak, legalak...) laguntza... besteak beste. Komunitatearentzat interes orokorrekoak diren alderdi gerontologikoen inguruan ikerketak: erabiltzaileak eta biztanleria oro har.


Lahar Elkargoa

Kudeaketa eta laguntza adineko pertsonen zentru desberdinen koordinazioan

Egoitza edota eguneko arreta zentruen kudeaketan eta antolakuntzan laguntza.